Dr. Goovaerts T.

Allergologisch onderzoek

Bij het zoeken naar een mogelijke allergische oorzaak na een specifieke ondervraging of anamnese, volgt een allergologisch onderzoek met huidtesten, labo-analyse en spirometrie (longfunctie).

Huidtesten gebeuren met een huidprik door het allergeen of een klever die het allergeen draagt.

Een allergeen kan via de luchtwegen gedragen worden, via voedsel of verzorgingsbestanddelen voor hygiëne of gebruiksartikelen in beroeps- of farmaceutische sfeer.

Men kan aflezen na 15-30 minuten en na 48-96 uur afhankelijk van de methode en het allergeen.

De voornaamste gebieden zijn :

 
Deze testen kunnen ambulant en behoren tot de routine van een allergoloog.

Specifieke testen voor medicatie – en insectenallergie worden in universitair milieu uitgevoerd wegens het risico van algemene reacties.