Dr. Goovaerts T.

Huid en slijmvliezen

De voornaamste allergische aandoening van de huid is atopisch eczeem. Bij kinderen wordt dit voornamelijk veroorzaakt door primaire voedingsallergie, bij volwassen meer door luchtwegenallergie met secundaire voedingsallergie. De oorzaken veranderen in de loop van de leeftijd en bij de helft van de volwassenen is geen dieet meer noodzakelijk. Men vraagt zich vaak af wat de oorzaak is ,maar atopisch eczeem is een systeemaandoening die genetisch is en multifactorieel getriggerd. Behandeling van luchtwegen en aanpak van mogelijke contactallergie of eventuele voedingsallergie met maagdarmklachten is een vereiste. Hierom heeft men meerdere consultaties met onderzoekingen nodig voordat men een volledig inzicht heeft over de beïnvloedende factoren. Soms spelen de woning en het beroep een rol en vergt dit bijkomende sanering van de omgeving. Dit totale onderzoek is dus zeer tijdrovend en vergt ook inzet van de persoon zelf.

Voor een contact-allergisch onderzoek heeft men 4 afspraken nodig, 3 in één week en de vierde afspraak 1 week later en draagt men klevers op de rug tijdens die periode. Men mag geen medicaties nemen, noch sporten waarbij men erg zweet en contact heeft met water op de rug.

Sommige huid- en slijmvliesaandoeningen gelijken op een allergie of een infectie, maar behoren tot een “eigen discipline”, namelijk urticaria en angio-oedeem. In bepaalde situaties kunnen anafylactische reacties voorkomen waarbij een levensbedreigende toestand ontstaat. Hier is enig zoekwerk vereist om de oorzaak op te sporen tenzij men gestoken is door een wesp of bij.

Insectensteken kunnen grote lokale reacties huid – en slijmvliezen, zeker wanneer men in de mond gestoken wordt. Lokale reacties op de huid zijn niet levensbedreigend en vergen geen immuuntherapie in tegenstelling met algemene of onmiddellijke reacties voor wesp, bij en hommel. Behandeling met een vaccin of immuuntherapie voor insecten gebeurt in hospitaalmilieu via een instelkuur en duurt meerdere dagen.