Dr. Goovaerts T.

Huid en slijmvliezen

De voornaamste allergische aandoening van de huid is atopisch eczeem. Bij kinderen wordt bevorderd  door primaire voedings-allergie, bij volwassen meer door luchtwegenallergie met secundaire voedingsallergie. Een voorname factor is afwijkende huidflora met beschadiging van huidbarrière en triggering door gisten, schimmels en bacteriën.  De oorzaken veranderen in de loop van de leeftijd en bij de helft van de volwassenen is geen dieet meer noodzakelijk. Men vraagt zich vaak af wat de oorzaak is ,maar atopisch eczeem is een systeemaandoening die genetisch is en multifactorieel getriggerd. Behandeling van luchtwegen en aanpak van mogelijke contactallergie of eventuele voedingsallergie met maagdarmklachten is een vereiste. Hierom heeft men meerdere consultaties met onderzoekingen nodig voordat men een volledig inzicht heeft over de beïnvloedende factoren. Soms spelen de woning en het beroep een rol en vergt dit bijkomende sanering van de omgeving. Dit totale onderzoek is dus zeer tijdrovend en vergt ook inzet van de persoon zelf.

Voor een contact-allergisch onderzoek krijgt men kleefpleisters op de rug met allergenen afkomstig uit beroepsmilieu en verzorgings-producten, die na 2 dagen verwijderd worden en ook  later worden afgelezen. Men mag geen medicaties nemen, noch sporten waarbij men erg zweet en contact heeft met water op de rug. Informatie via databank wordt gegeven om producten te kunnen kiezen of vermijden.

Sommige huid- en slijmvliesaandoeningen gelijken op een allergie of een infectie, maar behoren tot  urticaria en/of angio-oedeem. Symptomen kunnen mild zijn en beperkt tot  jeuk en dermografisme. Veralgemeende vormen bestaan met vlekken over ganse lichaam en zwelling gelaat, keel en andere lichaamsdelen, evoluerend naar anafylaxis. 

Insectensteken kunnen grote lokale reacties huid – en slijmvliezen, zeker wanneer men in de mond gestoken wordt. Lokale reacties op de huid zijn niet levensbedreigend en vergen geen immuuntherapie in tegenstelling met algemene of onmiddellijke reacties voor wesp, bij en hommel. Behandeling met een vaccin of immuuntherapie voor insecten gebeurt in hospitaalmilieu via een instelkuur.