Dr. Goovaerts T.

Allergie therapie

Immuuntherapie gebeurt met een specifiek vaccin gekozen op basis van symptomen, huidtesten en specifiek labo-onderzoek met keuze uit graspollen of voorjaarsbomen of huismijtmengsel of schimmels (alternaria), of katepitheel of insecten (wesp, bij, hommel) afhankelijk van type allergie.

Keuze gaat vooral naar luchtwegenallergie (rhinitis, conjunctivitis, astma) en primaire of secundaire voedingsallergie. Wegens mogelijkheid van anafylaxis gebeurt dit in kliniekverband voor insecten en voeding. Behandeling voor huismijt, pollen en schimmels kan ambulant.  Immuuntherapie voor dierenallergie vergt langere behandeling met minder kans op succes in vergelijking met de andere respiratie-allergenen.

Er is een vernieuwende trend  immuuntherapie te gebruiken in tabletvorm voor grassen, huismijt en bomen om tolerantie te bekomen; voorlopig bestaan nog de injecties of druppels via de mond. De orale methode is snel eenvoudig en veilig en kan ook verder genomen worden bij verblijf elders. De duur van een vaccin blijft 3 tot 5 jaar.

Het nut van deze methode is beperken van medicatie en indijken of voorkomen van nieuwe allergieën. Wanneer men in het beginstadium kan starten is de kans op succes groter, zodat sommige patiënten geen medicatie meer nodig hebben. Dit geeft enerzijds een besparing en anderzijds een verbetering van de levenskwaliteit. 

Probleem is de kostprijs gezien zeer weinig of geen terugbetaling. Tabletten zijn het duurst, maar doenbaar voor grasallergie.  Bij sommige  bedrijven of verzekeringsmaatschappijen is er compensatie.