Dr. Goovaerts T.

Afspraken

 • Enkel telefonisch, gezien voorbereidende informatie nodig i.v.m.de te plannen onderzoeken
 • Bij voorkeur op maandag, dinsdag, vrijdag 9-13 u en donderdag 14 – 18 u
 • Buiten deze uren via tele-secretariaat
 • Onderzoek tijdens dag-uren vermits arbeidsintensief, tijdrovend en noodzaak specifieke labotesten
 • Betaling via bancontact mogelijk

Meebrengen

 • Verslagen, labo-gegevens en allergietesten van elders uitgevoerde allergische of inwendige investigaties
 • Verwijzing arts, niet verplicht
 • Kleefbriefje mutualiteit en identiteitskaart, wel verplicht

Allergiemedicatie

 • Allergiemedicatie tevoren stoppen voor uitvoeren allergietesten
 • 72 uur tevoren: loratadine, desloratadine, aerius,  cetirizine, levocetirizine, xyzall, ebastine, estivan, mizollen, rupatall, bellozal, telfast, allergorhinathiol
 • 1 week tevoren: ketotifeen,

Onderzoek vergt tijd gemiddeld 2 uur, gelieve geen andere afspraken kort nadien te plannen.